Vidste du at:

- Mere end 500.000 danskere har psykiske lidelser.

Lige nu har

  • ca 200.000 angst
  • ca 200.000 depression
  • ca 40.000 svære psykoser
  • ca 50.000 er ramt af demens
Derudover plages mange af andre psykiske problemer, der forringer deres livskvalitet og kan føre til stor lidelse for både den, der rammes og dennes pårørende.

Desværre går mange alene med deres problemer uden at få gjort noget ved dem, fordi psykisk problematik stadig er tabubelagt i vores samfund.

Konsekvensen er ofte, at man isolerer sig eller har vanskeligt ved at styre sine følelser, og udvikler mindreværd og frygt for at møde omverdenen.

Ofte fører psykiske vanskeligheder til skilsmisse, uarbejdsdygtighed, misbrug, isolation eller vold.

Psykiske problemer kan helbredes, og hvis behandlingen starter i tide, kan de fleste blive fri for deres ubehag og igen leve en normal tilværelse.
Nordjysk Webdesign