Priser

Terapi:

Individuel terapi (50 min.) 900 kr.
Parsamtaler (90 min.) 1.500 kr.

Supervision og faglig vejledning:

Individuel supervision (60 min.) 1.200 kr.
Gruppesupervision (60 min) 1.500 kr.

Klienter, der har mulighed for at få tilskud fra Den Offentlige Sygesikring med henvisning fra lægen betaler de takster, sygesikringen anviser.

NB: Medlemmer af privatsygesikringen Danmark kan kun få tilskud herfra, hvis de samtidig har en lægehenvisning med offentligt tilskud.

Nordjysk Webdesign