CV:
Dorte Rødbro
Østerågade 9, 2.th
9000 Aalborg

Specialist og supervisor i psykoterapi
Medlem af Dansk Psykologforening
Autoriseret af Dansk Psykolognævn
Overenskomst med sygesikringen

Jeg er født i 1952. Jeg er uddannet cand.pæd.psyk, og har efteruddannelse i kognitiv terapi og psykodynamisk terapi, samt kortere kurser i systemisk, narrativ og eksistentiel terapi.
Jeg har arbejdet med psykoterapi siden 1992.

Uddannelse
2010 Godkendt som supervisor i psykoterapi
2008 Specialistgodkendt
2006 - 2007 1-årig efteruddannelse i kognitiv terapi
2003 - 2006 3-årig efteruddannelse i psykodynamisk terapi
2001 - 2003 Autorisation
1995 - 2000 Uddannet Cand.pæd.psyk.
1994 - 1995 Sidefag i Psykologi AU
1991 - 1994 4-årig psykoterapeutisk uddannelse i NLP-terapi
1972 - 1976 Læreruddannelse


Erfaring med psykoterapi
2001 - Egen psykologpraksis
1999 - 2002 Ansat hos anden psykolog
1997 - 1999 Ansat ved PPR
1992 - 1997 Egen deltidspraksis i NLP-terapi, coaching og kommunikation


Erfaring med undervisning
2009 - 2013 Undervisning og supervision på 2 årig kognitiv videreuddannelse for psykologer og psykiatere
2007 - 2009 Underviser på Folkeuniversitetet
2003 - 2009 Ekstern lektor i psykologi - AU Psykologi
2003 - 2006 Ekstern lektor i psykologi - AU Musikterapi
1996 - 1997 Underviser på Danmarks Lærerhøjskole (DPU) Aalborg
1994 - 1996 Studieorlov (sidefag i psykologi og cand.pæd.psyk)
1990 - 1994 Daglig leder og lærer i daghøjskole
1984 - 1990 Lærer i efterskolen
1976 - 1984 Lærer i folkeskolen


Erfaring med supervision og kurser
Jeg har siden 2003 superviseret psykologer og psykoterapeuter mhp opnåelse af autorisation, og siden 2008 psykologer mhp specialistgodkendelse.

Jeg har siden 1996 fået en omfattende erfaring med supervision og kursusvirksomhed i kollegial supervision, teamsamarbejde, kommunikation og ledelse primært med pædagoger, lærere og social- og sundhedspersonale. Erfaringen omfatter både enkeltpersoner, faggrupper og personalegrupper.


Længerevarende kursusforløb
99-04 Angstkurser af 6 uger med 12 t/u – 6 – 8 deltagere, ca 2 kurser årligt
03 Hjallerup Skole. Teamsamarbejde/kommunikation og udvikling. 40 t + 40 t supervision på metoden
04 Bofællesskabet Stokrosen, Vrå. Kommunikation, relations-forståelse – 24 t
05 Flauenskjold Skole – teamsamarbejde/kommunikation og udvikling – 32 t
06 Vestre Børnehave, Dronninglund – samarbejde og kommunikation – 24 t
07 Smerteklinikken Aalborg Sygehus. Den kognitive metode – terapeutiske samtaler 32 t
07 - 08 Forsorgshjemmet Svenstrupgård, Aalborg – Den kognitive metode – udviklende samtaler og motivation - 160 timer fordelt på 4 hold
08 -> Mindfulness-kurser af 4 x 2 timer – 2 - 4 kurser årligt


Gruppe-supervision
02 Røde Kors Center Ulsted
03 Røde Kors Center Brovst
03 Røde Kors Center Visse/Aalborg
03 - 04 Hjallerup Skole Børnehaveklassepædagogerne
03 - 04 Hjallerup Skole alle lærerne i teamgrupper
03 - 09 Hjallerup Skole Heldagsklassens lærere og pædagoger
04 - 06 Røde Kors Center Frederikshavn – 2 hele dage (6 hold) mdr i 2½ år
04 - 09 Bofællesskabet Sneppen, Jammerbugt kommune
07 - 08 Bofællesskabet Parkvænget, Jammerbugt Kommune
08 - 10 Forsorgshjemmet Svenstrupgård – alle medarbejdere i 4 supervisions-grupper
08 - 14 Aalborg kommunes center for Misbrug og Socialt Udsatte – alkohol og stof-behandlerne
09 - 11 Aalborgskolen – 14 pædagoger der tog sig af retarderet døv-stum ung
09 - 14 Region Nordjylland, psykiarien: psykiatere, psykologer, sygeplejersker på videreuddannelse
13 - 14 VUK Aalborg – voksentilbud til autister og utilpassede unge/voksne – lærer/pæd-gruppen


Herudover har jeg haft rigtig mange individuelle supervisionsforløb inden for samme sundhedsfaglige og pædagogiske personalegrupper.

Frivilligt arbejde
89 - 93 Byrådspolitiker Hals Kommune – nu en del af Aalborg kommune
00 - 04 Supervision af de unge der tager sig af andre unge ensomme og sårbare i Ventilen
04 - 06 Flere foredrag i OCD-foreningen og Angst-foreningen


Derudover har jeg i 4 år haft en praksiskandidat ansat (4 i alt), som har arbejdet hos mig under oplæring og supervision.

Nordjysk Webdesign